O TERAPII

 

o terapii metodą Dr. Royal Raymond Rife’a

Dr. Royal Raymond Rife urodził się 16 maja 1888roku. Był on amerykańskim naukowcem i wynalazcą mikroskopów optycznych. W latach 20-tych XX wieku skonstruował on pierwszy skomplikowany mikroskop o 30.000 (trzydziestotysięcznokrotnym) powiększeniu. Celem jego było by mógl zaobserwować mikroorganizmy występujące w naturze. Podczas prac badawczych zaobserwował, ze każdy wirus, bakteria, pasożyt, komórka, jako że posiadają masę, posiadają również częstotliwość rezonansową. Zaczął dobierać częstotliwości na dany mikroorganizm i zauważył, ze przy dobrze dobranej częstotliwości zostaje uszkadzana i rozrywana błona komórkowa danego patogenu, który po kilku minutach obumiera.

Dzięki poznaniu przez dr. Rife’a dobrze dobranych częstotliwości, zbudował on urządzenie tzw. generator plazmowy, który wysyła fale elektromagnetyczne na dany patogen o odpowiedniej częstotliwości, która wprowadza błonę komórkową mikroorganizmu w wibracje, uszkadzając ją na tyle, by nie miała dalszej egzystencji. Dr. R.Rife twierdził, że za pomocą tego urządzenia własnego pomysłu, będzie mógł zniszczyć szkodliwe dla człowieka mikroorganizmy, które powodują różne choroby. W roku 1934 na pokazie sesji generatorem plazmowym, udowodnił (na pacjentach zdiagnozowanych na raka  jako przypadki nieuleczalne) przed wieloma liczącymi się onkologami w Ameryce, że każdą nieuleczalną chorobę można wyleczyć częstotliwościami trafionymi na dany patogen. Skuteczność po wielu zabiegach była rewelacyjna. Wieść o nim rozeszła się po całym świecie. Do roku 1939 uleczył dziesiątkitysięcy ludzi z nieuleczalnych w medycynie chorób. Niestety, były to czasy (1928 rok) penicyliny, a później innych antybiotyków do leczenia chorób zakaznych. Dr. R.Rife został więc zapomniany i niszczony przez koncerny farmaceutyczne. W 1939 AMA (American Medical Association – Amerykański Związek Medyczny) wypowiedziało wojnę Rife’owi i wszystkim, którzy stosowali jego metodę. Dalsze życie dr. Rife’a potoczyło się tragicznie. Zażywając duże ilości valium z alkoholem, zmarł 5 sierpnia 1971 roku w szpitalu.

Generator plazmowy nie jest urządzeniem medycznym lecz eksperymentalnym! Jest to alternatywna i bardzo skuteczna metoda leczenia antybiotykoodpornych infekcji w tym boreliozy.

Plazma Generator RPZ 15

Generator RPZ15 wykorzystuje wyładowania plazmowe, jako medium transmisji impulsów elektromagnetycznych do niszczenia bakterii, wirusów, komórek rakowych, pasożytów i innych patogenów chorobotwórczych. Inspiracja dla twórców tego urządzenia była wiedza i doświadczenie geniusza dr.Royal Raymonda Rife’a. Fale elektromagnetyczne emitowane przez ten generator działają w promieniu 15 m, dlatego może oddziaływać na kilka organizmów znajdujących się w tym samym pomieszczeniu co RPZ15.

Przeciwwskazania terapii generatorem plazmowym:
-rozrusznik serca lub implant słuchu
-stan po zawale
-stan po udarze
-żelazne elementy w ciele ( tytanowe nie są przeciwwskazaniem)
-epilepsja ( padaczka)
-niewydolność układu naczyniowo-sercowego lub limfatycznego ( za zgoda lekarza)
-ciąża
-karmienie piersią
-ostry stan pooperacyjny
-nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne
-małe dzieci do 3 lat.

Reakcja Herxheimera
Reakcja ta zachodzi w wyniku powstania endotoksyn, które zostają uwolnione z zabitych/uszkodzonych patogenów. Objawem reakcji Herxheimera jest pogorszenie symptomów choroby( co jest dobrym znakiem leczenia choroby). Podczas terapii przymusowe jest wypijanie (oprócz innych napojów) najmniej 1,5 litra czystej tj. filtrowanej wody dziennie, by nie zatruć organizmu toksynami! Do najczęstszych objawów w skrócie mówiąc ”herxa” należą: poty, biegunki, ból brzucha, wymioty, palpitacje serca, nasilanie bólów mięśni, kości etc. Objawy te mogą się pojawiać i znikać, jak również dobrze, wystąpić tylko jeden raz. Nie występują ciągle tj.przez tydzień czy dwa! Wszystko to zależy, w jaki sposób będzie sobie radzić nasz układ odpornościowy z wydalaniem trucizn z organizmu. W miarę kontynuacji terapii objawy będą coraz słabsze, aż w końcu ustąpią.
Dlatego też zaleca się by terapię przeprowadzić do końca, by nie nastąpił powrót namnażania się bakterii i innych patogenów, które prowadzą do powrotu choroby! Jeżeli nie ma objawów dłuższy czas i czujemy się jak przed chorobą, można uważać terapię za zakończoną!